Instrukcja

 

Instrukcja eksploatacji i montażu boxu dachowego.

Montaż a mocowanie boxu

Aby zamontować box dachowy, musi być zapewniona jak największa odległość pomiędzy belkami poprzecznymi. Należy umieścić box na belki bazowe oraz przymocować za pomocą uchwytów i nakrętek w czterech miejscach (elementy do mocowania są dołączone do kompletu). W celu zapewnienia niezawodnej fiksacji i długiej żywotnośi boxa, dolna część boxa jest wzmocniona przez rury stalowe na całej długości boxa. W dolnej części boxu są otwory na uchwyty. Jeżeli konstrukcja belek bagażnika nie pozwala zmontować boxa z wykorzystaniem istniejących otworów, można samodzielnie wywiercić dodatkowe otwory. 

Aby zamontować boxa można też przyczepić pętlę pasa bagażowego w inny otwór i skorzystać z wolnego. Należy pamiętać, że w celu uniknięcia przemieszczania ładunku wewnątrz boxu, ładunek musi być dobrze zamocowany.
Box jest wyposażony w  pas bagażowy.
Żeby zmontowaƈ pas należy:

  • Pociąć pas na cztery części, z których każdą włożyć do klamry, utworzyć na końcu plaską pętelkę i umocować go za pomocą uchwytu.
  • Drugi koniec paska umocować za pomocą klamry.

manual-01

Eksploatacja boxu

Przed każdą podróżą sprawdzaj mocowanie boxa do belek bazowych. Sprawdź czy box jest zamknięty na zamek, czy wyjęty jest klucz z zamku. Pamiętaj o tym, że źle zamocowany bagażnik oraz box mogą spaść podczas jazdy oraz spowodować wypadek samochodowy. Należy pamiętać że belki oraz box dachowy powiekszają wysokość auta oraz zmieniają się właściwości jezdne (wrażliwość na wiatr boczny, zachowanie podczas hamowania i na zakrętach).

Nie wolno przekracać maksymalnej ładowności samochodu, zarówno należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących maksymalnej masy ładunku przewożonego na dachu. Nie przekraczaj maksymalnej ładowności określonej w instrukcji obsługi samochodu! Wybieraj prędkość z uwzględnieniem ładowności pojazdu oraz wagi ładunku!

W przypadku braku ograniczenia prędkości, maksymalna zalecana prędkość wynosi 130 km/h.

Pod czas przewożenia ładunku należy również wziąć pod uwagę takie czynniki jak stan pokrycia drogowego, intensywność ruchu oraz prędkość wiatru.

Łączna wysokość samochodu z bagażnikiem dachowym i boxem może wzrosnąć o 60cm. Należy wziąć to pod uwagę przy niskich wjazdach do garażu itp. Aby uniknąć zwiększenia siły podnoszenia nie należy instalować box pod kątem natarcia. Box musi być ulokowany równolegle do kierunku jazdy.

Nie wolno dopuszczać dodatkowych obciążeń wiatru na otwarty box.

Dwustronne otwieranie boxu oznacza naprzemienne otwieranie prawej i lewej strony! Nie otwierać obie strony jednocześnie!

Obsługa i konserwacja boxu

Box należy czyszcić i utrzymywać w porządku, szczególnie w okresie zimowym.
Podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni boxu używaj tylko gąbki i roztwór wodny konwencjonalnych detergentów. 
Nie stosuj alkoholu ani rozpuszczalników, dodatków chloru, amoniaku lub benzyny.
Należy stosować tylko czyste serwetki z tkanek miękkich.
Zamki, szczególnie w okresie zimowym, należy smarować smarem w aerozolu.
Unikaj aerozolu smarów na powierzchni boxa.
Na myjni samochodowej box oraz obudowę bagażnika należy zdjąć.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki samochodowe powstałe w skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi boxa.